De octopus bij de verdediging van je weerstand

EchinaceaMax 4: Viermaal sterker dan een gewoon Echinacea-preparaat
Nieuw onderzoek in Cardiff heeft overtuigend aangetoond dat Echinacea wel degelijk werkt tegen shutterstock_35802415indringers, in de winter, het voorjaar en bij verzwakte weerstand. Meer nog: uit onderzoeken blijkt dat toegevoegde plantenextracten een groter versterkend effect hebben waardoor klachten met meer dan 80 percent verminderen en problemen met de helft worden bekort. Het komt er op aan de sterkste extracten samen te brengen zodat microben meteen in een wurggreep worden genomen. EchinaceaMax4 van AlkPharma doet dat als de vier wurgende armen van een octopus: viermaal sterker dan gewone preparaten.

Echinacea purpurea of rode zonnehoed werd al meer dan 150 jaar in de westerse wereld gebruikt ter ondersteuning van de immuniteit bij microbiële aanvallen in wintertijd en ter preventie van aandoeningen van de luchtwegen en infecties. Het werd al honderden jaren tevoren gebruikt door indianenstammen in Amerika. De werkzaamheid wordt uiteraard door sceptici uit de farmaceutische sector bestreden, want het is meer in het belang van de patiënt dan in het belang van de industrie mocht het middel werkzaam zijn. Dat is inmiddels al ettelijke malen aangetoond. Aan verschillende universiteiten werd daarover studie verricht. Een onderzoek van juni 2007 aan de Universiteit van Connecticut geleid door Dr. Craig Collerman, vermeldt dat het innemen van Echinacea het risico op problemen met de luchtwegen met 58 percent vermindert en de duur van de verkoudheid met ongeveer anderhalve dag bekort. De bescherming geldt ook tegen aanvallen van winterse microben. Nog volgens deze studie is Echinacea bij machte het immuunsysteem te versterken tegen niet minder dan 200 bekende aanvallers die de luchtwegen bedreigen of een valling kunnen veroorzaken.

Opvallende resultaten
Deze resultaten werden bevestigd door een recenter onderzoek aan de universiteit van Cardiff in Engeland. Een dubbelblindproef met ongeveer 800 personen werd gedurende vier maanden gevolgd. De helft kreeg een placebo, de andere helft een prepraat met Echinacea. In de placebogroep deden zich 59 percent meer verkoudheden voor dan in de Echinaceagroep. Als in de Echineceagroep toch winterse aanvallen optraden, dan waren ze gemiddeld 26 percent korter dan in de placebogroep. In de Echinaceagroep werden ook minder pijnstillers genomen dan in de placebogroep. Een bijzonder overtuigend bewijs.

In het gezaghebbende medische blad the Lancet verscheen in juli 2007 een artikel over “Infectious Diseases”. Daarin werd een onderzoek vermeld dat

aantoonde dat wie Echinacea neemt 58 percent minder kans heeft verkouden te worden, dan wie het niet neemt. Eén studie vermeldde een onderzoek naar het effect van de combinatie van Echinacea en vitamine C. Daaruit bleek dat de combinatie de kans op verkoudheid met niet minder dan 86 percent doet afnemen. De preventieve werking kent zijn maximale kracht twee weken na de start van de inname.
Aangezien we nu nog altijd in een maand zitten met een letter “R” in de naam, is het nog altijd zinvol deze gunstige resultaten in de praktijk toe te passen. Tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling beschreef de vitamine C als de antioxidant en vrije-radicalenvanger bij uitstek.

Vlier en katsklauw
Wanneer goed gekozen natuurlijke middelen met elkaar worden gecombineerd in functie van hun eigenschappen, dan ondersteunen en versterken ze elkaar. Zo staat vlier erom bekend dat het een gunstige uitwerking heeft op de ademhalingswegen en vooral bij winterse aandoeningen nuttig is. Vlierbessen zijn rijk aan flavonoïden die het immuunsysteem efficiënt versterken. Studies die in maart 2009 in “Science“ verschenen, hebben aangetoond dat vlier de cellen beschermt tegen oxidatieve schade door vrije radicalen en vooral bij oudere mensen een beschermende invloed heeft op de ademhalingswegen. Door extracten van vlierbessen toe te passen bleken griepvirussen niet in staat de cel binnen te dringen. In combinatie met vitamine C en Echinacea is dit een drievoudig wapen om de immuniteit te versterken en het lichaam te beschermen.
Ook katsklauw heeft daarin een prominente rol: het versterkt de immuniteit en is actief tegen schimmels, bacteriën en virussen, activeert de lymfocyten en stimuleert de fagocyten die schadelijke indringers moeten opruimen. Katsklauw heeft ook een goede reputatie om de doorbloeding te bevorderen en daardoor ook problemen aan de tikker te helpen voorkomen.

Bèta-glucaan
Onderzoek naar effecten van planten op de gezondheid van de mens levert ook nu weer hoopgevende resultaten. Hoewel over immuniteit nog lang niet alles bekend is, is wel geweten dat bèta-glucanen, bestanddelen uit de celwanden van planten, (vooral paddenstoelen), een bijzondere cellulaire immuunrespons regelen. Met andere woorden, ze hebben een groot weerstandsversterkend vermogen. Bèta-glucanen hebben invloed op specifieke receptoren van T-cellen en macrofagen. Daardoor bieden immuuncellen bescherming tegen allerlei bezetters: virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Er worden specifieke moleculen aangemaakt om de aanval tegen indringers aan te vatten.

Door de combinatie met de vorige planten: Echinacea, vlier en katsklauw, krijg je een versterkend effect en een bijzonder efficiënt middel dat de weerstand versterkt en indringers aanvalt en schaakmat zet. Zie het als een soort octopus met vele armen die de aanvallers op verschillende fronten versterkt aanvalt.

Daarom is EchinaceaMax4 van AlkPharma een bijzonder preparaat: het is de octopus van je verdediging.
Zowel preventief als curatief, een middel om altijd in huis te hebben en toe te passen bij het minste alarm.

Met EchinaceaMax4 van AlkPharma is je weerstand tot de tanden gewapend!
EchinaceMax4 is in de apotheek verkrijgbaar met cnk-bestelcode: 3139-581

 

You must be logged in to post a comment.